Теме

 1. Управљање знањем у информатици:
  • Оптимизација сајтова за претраживаче;
  • Трендови у веб дизајну (responsive, итд.);
  • Data mining, web mining;
  • Информациони системи (гемификација, безбедност, итд.);
  • Дигитална графика и мултимедији;
  • Е-пословање и е-управа;
  • Cloud computing;
  • Рачунарске мреже и телекомуникације.
 2. Управљање знањем у инжењерству:
  • 3Д моделовање;
  • Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије;
  • Когенеративна постројења;
  • Контрола квалитета;
  • Управљање пројектима и индустријским процесима;
  • Нови материјали и технолошки процеси;
  • Аутоматизација и роботизација производних процеса;
  • Дизајн и амбалажа производа.
 3. Управљање знањем у образовању:
  • Искуствено учење;
  • Креирање и дељење знања;
  • Организација учења и организационо учење;
  • Примена нових технологија у процесу стицања знања;
  • Доживотно учење;
  • Е-учење и м-учење;
  • Стратегије информисања.
 4. Управљање знањем у економији:
  • Управљање пословним процесима и доношење пословних одлука;
  • Развој бизнис и маркетинг стратегија;
  • Стратегија образовања и преквалификација кадрова;
  • Анализа тржишта и конкуренције;
  • Брокерско пословање на интернету;
  • Правни аспекти електронског пословања;
  • Управљање процесима доставе робе;
  • Улога осигурања у процесу е-трговине.