Организациони одбор

  • Бранко Савић, председник
  • Бранка Петровић, члан (комуникација и лектура)
  • Драгана Тодоровић, члан (комуникација)
  • Марија Марић, члан (платни промет)
  • Александар Опалић, члан (одржавање веб сајта)