Котизација

Котизација:

  • за ауторе радова                  6.000,оо дин.
  • за слушаоце                           3.000,oo дин.
  • за стране учеснике                50 €

ПДВ је урачунат у цену.

Контакт за уплату котизације:

Тел: +381 21 48 92 520

e-mail: racunovodstvo@vtsns.edu.rs