Контакт и додатне информације

Телефон: +381 21 48 92 511

Адреса електронске поште: kmi@vtsns.edu.rs