VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU
I FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT - FIMEK

9. KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - UPRAVLJANJE ZNANJEM I INFORMATIKA
KOPAONIK, ЈANUAR 2023.

ZBORNIK RADOVA

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
AND FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING MANAGEMENT IN NOVI SAD FIMEK

THE 9th CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS
KOPAONIK, JANUARY 2023.

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-143-2 | Impresum | CIP
Кontakt: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novmo Sadu, tel/faks: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-pošta: skola@vtsns.edu.rs

PREDGOVOR UREDNIKA

Konferencija sa međunarodnim učešćem Upravljanje znanjem i informatika se održava po deveti put od 09.-12.01.2023 godine na Kopaoniku. U ovom zborniku, nalazi se ukupno 33 prihvaćenih radova. U pisanju radova za ovogodišnju konferenciju uspešno je učestvovalo ukupno 96 autora i koautora, od kojih je 39 iz Rumunije. Radovi su raspodelejni u 5 tematskih celina: Upravljanje znanjem u informatici, Upravljanje znanjem u inženjerstvu, Upravljanje znanjem u ekonomiji Upravljanje znanjem u obrazovanju i Upravljanje znanjem u ostalim oblastima. Recenzije radova, kao i veliki trud tehničkog osoblja konferencije doprineli su finalnom izgledu ovog zbornika radova. Najveći doprinos kvalitetu zbornika radova dali su sami autori koji su i ove godine podelili sa nama rezultate svojih najnovijih istraživanja.


Novi Sad, januar 2023.
Dr. Tanja Krunić, prof.
Urednik


EDITOR’S PREFACE

The conference with international participation Knowledge Management and Informatics is being held for the ninth time from January 09-12, 2023 on Kopaonik. This Book of Proceedings includes 33 accepted papers. A total of 96 autors and co-authors successfully participated in the writing of papers for this year's conference, of which 39 are from Romania. The papers are divided into 5 thematic units: Knowledge Management in Informatics, Knowledge Management in Engineering, Knowledge Management in Economics, Knowledge Management in Education and Knowledge Management in other areas. The reviews of the papers, as well as the great effort of the technical staff of the conference, contributed to the final appearance of this collection of papers. The greatest contribution to the quality of the collection of works was made by the authors themselves, who shared with us the results of their latest research this year as well.


Novi Sad, January 2023
Phd. Tanja Krunić, prof.
Editor
SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

Upravljanje znanjem u informatici / Knowledge Management in Informatics

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN INDUSTRIAL ENGINEERING FORECASTING
Naghiu Florica, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Bîtea Mihai Alin, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Cosariu Cristian, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Liviu Herman, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Sinel Galceava, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Tiberiu Ciobanu, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania

KONTROLA KVALITETA SOFTVERA
Ivan Bilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Aleksej Oros, Gimnazija – opšti smer

IZRADA 3D MODELA PRIMENOM SOFTVERSKOG ALATA BLENDER
Milica Grbić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

RAZVOJ I MODELOVANJE ZA POTREBE 2D I 3D IGRE – IZRADA 3D MODELA PRIMENOM KOMPJUTERSKOG MODELOVANJA
Biljana Gemović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Aleksa Milovanov, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

ANALIZA EFIKASNOSTI PRIMENE JAVASCRIPT BIBLIOTEKE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE ML5.JS I UNAPRED OBUČENOG MODELA MAŠINSKOG UČENJA MOBILNET ZA KLASIFIKACIJU ODREĐENIH KLASA SLIKA
Tanja Krunić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

PRIMENA ALATA MAŠINSKOG UČENJA U KLASIFIKACIJI TEKSTOVA SA WEB STRANICE
Nenad Badovinac, Univerzitet u Beogradu, Beograd

OBUKA STUDENATA ZA RAD U POPULARNOM ALATU SOFTVERSKOG INŽENJERSTVA - SISTEMU ZA KONTROLU VERZIJA GIT
Tanja Krunić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Petra Tanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

SISTEM ZA DALJINSKU PRIJAVU ISPITA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU – PERSPEKTIVA STUDENTA
Željko Eremić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Milana Drašković, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Dragan Halas, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

SVG FORMAT RAČUNARSKE GRAFIKE KAO TEMELJ MODERNOG WEB DIZAJNA I PROGRAMIRANJA
Petra Balaban, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Dejan Viduka, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
Dragan Rastovac, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

IMPLEMENTACIJA MIKROSERVISNE ARHITEKTURE KORIŠĆENJEM HETEROGENIH ALATA I BIBLIOTEKA
Irfan Fetahović, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Aleksandar Milanović, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Aldina Avdić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Lejlija Memić, Državni univerzitet u Novom Pazaru

PERFORMANCE ANALYSIS OF C# PROGRAMMING LANGUAGE IN VISUAL STUDIO 2017, 2019, AND 2022
Miloš Ilić, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Vladimir Mikić, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Milan Gligorijević, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Dragan Zlatković, Faculty of Information Technology and Engineering, University Union – Nikola Tesla, Belgrade

PRIMER RADNOG OKVIRA U MAŠINSKOM UČENJU
Miloš Pejanović, , ATUSS – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Perica Štrbac , ATUSS – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Stefan Pejanović, NewCo. – Naučno-tehnološki park, Beograd
Pavle Štrbac, Osterus d.o.o, Novi Sad

UČENJE GENETSKIH ALGORITAMA POMOĆU NADGRAĐENIH PETRI-MREŽA IPROGRAMSKOG JEZIKA PYTHON
Perica Štrbac, ATUSS – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Pavle Štrbac, Osterus d.o.o, Beograd
Miloš Pejanović, ATUSS – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Stefan Pejanović, NewCo. – Naučno-tehnološki park, Beograd

ANALYSIS OF KNOWLEDGE SOURCES IN THE FIELD OF DATA MINING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
Milica Radenković, Faculty of Technical Sciences Čačak
Upravljanje znanjem u inženjeringu / Knowledge Management in Engineering

3D ŠTAMPA PRIMENOM CREALITY HALOT-SKY ŠTAMPAČA
Vladimir Blanuša, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Aleksandar Čabrilo, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

EDUKACIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
Petra Tanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Ivana Ćurčić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

ANALIZA JEDNOSTEPENIH REDUKTORA
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

SOME MANAGERIAL ASPECTS REGARDING THE CORRELATION OF THE TELECOMMUNICATION PERFORMANCE WITH TELEWORKING IN SAFETY AND HEALTH CONDITIONS
Ileana MOGOȘANU, Timis County, Romania
Gabriela-Victoria MNERIE, R&D National Institute for Welding and Material Testing, Romania
Ramona DZITAC, POLITEHNICA University Timișoara, Romania
Dumitru MNERIE, POLITEHNICA University Timișoara, Romania

MANAGEMENT ACTIVITIES AND RESULTS IN RENEWABLE ENERGY CLUSTER MRWT ROMANIA TIMISOARA
Daniel Botez, Vasile Alecsandri University, Bacau, Romania
Marian Bratis, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Iulia Stirb, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Mirela Goje, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Florica Stelian, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Diana Orbulescu-Cojocaru, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN AN ENERGY CLUSTER
Ghita Narcis, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Fatu Marius, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Greti Avram, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Andreea Bozesan, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Christina Simona Barbu Moldovan, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Dondera Octavian, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania

APPLICATION IN INFORMATION TECHNOLOGY IN MANUFACTURING
Ularu Condescu Nicoleta, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Dorneanu Liliana, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Coman Cristina Andreea, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Mircea Sorin Cricoveanu, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Darvasi Doina, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Valentin Lupea, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Upravljanje znanjem u ekonomiji / Knowledge management in economy

PRAVA KUPACA PRI ZAKLJUČENJU UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU
Sandra Kovačević, Akademija strukovnih studija Šabac

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U KOMPANIJI
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka Niš
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Dejan Spasić, Univerzitet Megatrend Beograd
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Upravljanje znanjem u obrazovanju / Knowledge management in education

IZBOR EFIKASNOG TEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU PRIMENOM DEA ANALIZE
Bisera Andrić Gušavac, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
МMilena Popović, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
Dragan Pamučar, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka

PRIMENA NORMIRANJA U NASTAVNO-OBRAZOVNOM PROCESU U VOJNOJ AKADEMIJI
Nenad Kovačević, Vojna akademija Univerzitet odbrane u Beogradu
Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Milovan Gavrić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republika Srpska

A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF IT, STEM/STEAM AND SOFT SKILLS OF WOMEN IN RURAL AREAS
Marija Blagojević, University of Kragujevac, Faculty of technical Sciences Čačak
Vladan Devedžić, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences
Sonja Radenković, University of Belgrade, Faculty of Geography
Mirjana Devedžić, Union University, BBA – Faculty of Banking, Insurance and Finance
Upravljanje znanjem u ostalim oblastima / Knowledge management in other areas

ANALYSIS OF CAP UTILIZATION POSSIBILITIES IN DISASTER MANAGEMENT SENSING, FAST DATA TRANSFER AND RELIEF OPERATIONS
Goran Janaćković, , University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Niš,
Dejan Vasović, , University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Niš,
Bojan Vasović, Academy of Applied Studies, Prokuplje - Blace department
Milan Deletić, Academy of Applied Studies, Prokuplje - Blace department
Velimir Deletić, Academy of Applied Studies, Prokuplje - Blace department

PROCES DIZAJNIRANJA PROIZVODA-ANALIZA PROCESA DIZAJNIRANJA UNIVERZALNOG DRŽAČA (STENDERA) ZA MOTORE
Sibila Petenji, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Karolina Mudrinski, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Silard Foro,

PERSONNEL LAW SPECIFIC COMPLIANCE ISSUES
Simina Maris, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Mnerie Alin, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Mnerie Gabriela, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Sorin Cristian Agarliță, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Mircea Baba, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Alfred Ștefan Mariș, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania

DIZAJN SLIKOVNICE ZA DECU
Ivana Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

PERSONNEL EVIDENCE INFORMATION SYSTEMS - DIGITALIZATION ISSUES
Pitic Cristian, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Valentin Gomoi, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Dorel Andras, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Monica Iovan, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Ana Maria Dondera, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania
Titus Slavici, Faculty, Ioan Slavici University, Timisoara, Romania

PROCESNI UREĐAJI U PROIZVODNJI POLIMERNE AMABALAŽE
Petra Tanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Ivan Smišek,Greiner Packaging, Odžaci

BOJE I NJIHOV UTICAJ NA EMOCIJE U DIZAJNIRANJU SLIKE U PRIMERIMA KINEMATOGRAFIJE
Karolina Mudrinski, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Sibila Petenji, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Andrea Radojčić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu


* Iako su svi radovi objavljeni u Zborniku prošli postupak recenzije, svu odgovornost za sadržaj objavljenih radova snose isključivo autori.

* Although all works published in this Book of Proceedings have undergone a peer review process, all responsibility for the content of the published works rests solely with the authors.