Зборници радова

7. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2021 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-127-2)

6. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2020 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-123-4)

5. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2019 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-115-9)

4. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2018 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-113-5)

3. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2017 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-108-1)

2. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2016 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-103-6)

1. Међународна конференција – Управљање знањем и информатика 2015 – Зборник радова (ISBN 978-86-6211-098-5)