Важни датуми

Радови се могу писати на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на сајту конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената ће бити објављени у зборнику радова.

Слање апстраката до 31.10.2021.
Одговор рецензената до 10.11.2021.

Слање радова до 30.11.2021.
Одговор рецензената до 10.12.2021.

Коначан рад до 20.12.2021.
Одговор о прихватању рада до 25.12.2021.