Важни датуми

Радови се могу писати на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на сајту конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената ће бити објављени у зборнику радова.

Слање радова до: 15.12.2022.
Одговор рецензената до: 20.12.2022.

Коначан рад до: 23.12.2022.
Одговор о прихватању рада до: 26.12.2022.