Важни датуми

Радови се могу писати на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на сајту конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената ће бити објављени у зборнику радова.

Слање радова до 05.03.2021.

Одговор рецензената до 11.03.2021.

Коначан рад до 15.03.2021.

Одговор о прихватању рада до 19.03.2021.