Важни датуми

Радови се могу писати на енглеском или српском језику према шаблону објављеном на сајту конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената ће бити објављени у зборнику радова.

Датуми о слању апстраката и радова ће бити објављени накнадно.