Организациони одбор

 • Бранко Савић, председник
 • Љиљана Лучић, заменик председника
 • Бранка Петровић, члан (комуникација и лектура)
 • Драгана Тодоровић, члан (комуникација)
 • Александра Тодорић, члан (платни промет)
 • Биљана Аћимовић, члан (израда зборника)
 • Александар Опалић, члан (одржавање веб сајта)
 • Матија Леваи (креирање веб сајта)
 • Петар Васиљевић, члан (ИТ сектор)
 • Весна Јевтовић, члан (администрација)
 • Милица Петров, члан (администрација)