Организациони одбор

  • Бранко Савић, председник
  • Љиљана Лучић, заменик председника
  • Бранка Петровић, члан (комуникација и лектура)
  • Драгана Тодоровић, члан (комуникација)
  • Александра Тодорић, члан (платни промет)
  • Биљана Аћимовић, члан (израда зборника)
  • Александар Опалић, члан (одржавање веб сајта)
  • Петар Васиљевић, члан (ИТ сектор)