Локација

Копаоник, од 08 – 09. јануара 2019. год.

Хотел „Club A“.