Контакт

Пријаве и информације:

Јована Николић

тел.: +381 21 48 92 511

e-mail: kmi@vtsns.edu.rs