ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
И ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ФИМЕК

8. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА
КОПАОНИК, ЈАНУАР 2022.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
AND FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING MANAGEMENT IN NOVI SAD FIMEK

THE 8th CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS
KOPAONIK, JANUARY 2022

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-131-9 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА

За излагање на 8. Међународној конференцији Управљање знањем и информатика прихваћенo је 26 радова, па је овај зборник радова подељен на 5 поглавља: Управљање знањем у информатици, Управљање знањем у економији, Управљање знањем у инжењерству, Управљање знањем у образовању и Управљање знањем у осталим областима. Ово је осма по реду конференција. Као и сваке године, радови су пристигли са разних институција из земље и иностранства. Из године у годину, пристиже све већи број радова. Томе су првенствено допринели аутори радова и ми им се овом приликом захваљујемо на квалитетним истраживањима и интересантним анализама. Велику захвалност дугујемо и рецензентима који су својим сугестијама додатно помогли побољшању квалитета радова. Такође се захваљујемо и лицу за техничку припрему које је овом зборнику дало коначну форму. Ове године, зборник је уређен у форми кликабилне веб странице, што ће надамо се, допринети лакшем проналaжењу и цитирању радова аутора.


Нови Сад, јануар 2022.
Др Бранко Савић, проф.
Председник Организационог одбора Конференције


EDITOR’S PREFACE

At the 8th International Conference on Knowledge Management and Informatics, 26 papers were accepted for presentation, so this Book of proceedings is divided into 5 chapters: Knowledge Management in Informatics, Knowledge Management in Economics and Management, Knowledge Management in Engineering and Knowledge Management in Education and Knowledge management in other areas. This is the eighth conference since 2015. As well as every year, the papers came from various institutions from several countries. From year to year, the number of papers is increasing. This is primarily contributed by the authors of the papers. We thank them for sharing their quality research on this conference. We also owe a great deal of thanks to the reviewers who further helped to improve the quality of the papers. We also thank the technical support team who gave this Book of Proceedings its final form. This year, the Proceedings have been edited in the form of a clickable website, which will hopefully contribute to the easier retrieval and citation of the papers of the authors.


Novi Sad, January 2022
Prof. Dr Branko Savić
President of the Organizing Committee of the Conference
САДРЖАЈ / TABLE OF CONTENTS

Управљање знањем у информатици / Knowledge Management in Informatics

ПРИМЕНА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PYTHON У УЧЕЊУ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Перица Штрбац, АТУСС – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Павле Штрбац, TMS d.o.o, Milutina Milankovića 11B, Београд
Милош Пејановић, АТУСС – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Стефан Пејановић, NewCo. – Научно-технолошки парк, Београд
Вукман Кораћ, АТУСС – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У КОМПЈУТЕРСКОЈ ГРАФИЦИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ФОТОГРАМЕТРИЈСКОГ МОДЕЛА
Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Дарко Томаш, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ИЗРАДА СИМУЛАЦИЈЕ РЕДИЗАЈНА WORDPRESS ВЕБ САЈТА
Тања Крунић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Петар Васиљевић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Управљање знањем у инжењерингу / Knowledge Management in Engineering

МОДИФИКОВАНИ ДВОНИВОВСКИ АЛГОРИТAМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ИВИЦА НА САТЕЛИТСКИМ СЛИКАМА
Милош Пејановић, АТУСС – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Перица Штрбац, АТУСС – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Павле Штрбац, TMS d.o.o, Milutina Milankovića 11B, Београд
Стефан Пејановић, NewCo. – Научно-технолошки парк, Београд

ПОСТПРОДУКЦИЈА ЗВУКА У ПРОИЗВОДЊИ ФИЛМСКОГ И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ САДРЖАЈА
Роберт Фаркаш, Универзитет у Новом Саду
Драган Бороњац, Универзитет Едуконс, Факултет за дигиталну продукцију, Сремска Каменица

АНАЛИЗА ГРЕШАКА У МЕДИЦИНСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЦИЉУ ЊИХОВЕ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И КОРЕКЦИЈЕ
Алдина Авдић, State University of Novi Pazar
Улфета Маровац, State University of Novi Pazar
Драган Јанковић, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis

КИСЕОНИКОМ ОБОГАЋЕНЕ АТМОСФЕРЕ
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ZNANJA KLJUČ ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM ENERGETSKIH KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Zdravko Bijelić, IRC u osnivanju, Novi Sad
Mitar Bijelić, TNT EXSPRESS INC, Franklin, USA
Biljana Milanović, EPS Srbije

ТЕРМОВИЗИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ТОПЛОТНОГ ПОНАШАЊА 3Д ШТАМПАЧА ZORTRAX M200 PLUS
Владимир Блануша, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Душан Гавански, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРОБЛЕМИ КОРИШЋЕЊА ГВОЖЂЕ ПИРИТА КАО ПОПУПРОВОДНИКА ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ
Бранислаб Сантрач, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

KОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРЕЦИЗНОСТИ PCC ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ СА 1P КЕYS И 1P GREVILLE ЈЕЗГРИМА КОД ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ СЛИКЕ
Наташа Савић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш
Зоран Миливојевић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш

АНАЛИЗА КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ: БУЛEВАР ЕВРОПЕ – РУМЕНАЧКИ ПУТ
Александар Булајић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Драган Јовановић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Бошко Матовић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Мирослав Ћираковић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ШТАМПЕ ЗА АМБАЛАЖУ
Петра Балабан, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Дејан Видука, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет привредна академија-Београд
Каролина Мудрински, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

АУТОМАТИЗОВАНА ДИЈАГНОСТИКА И ЗАШТИТА АСИНХРОНИХ МОТОРА
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Управљање знањем у образовању / Knowledge management in education

ИНФОРМАТИЧКО ЗНАЊЕ КРОЗ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ-ИСКУСТВА НАСТАВНИКА
Драган Растовац, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Јана Сиришки, Педагошки факултет, Сомбор
Милинко Мандић, Педагошки факултет, Сомбор

ОЦЕНА ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЈУМА НАСТАВНОГ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НАСТАВНИКА НА ФАКУЛТЕТУ
Милена Поповић, Факултет организационих наука, Београд
Бисера Андрић Гушавац, Факултет организационих наука, Београд
Миња Мариновић, Факултет организационих наука, Београд

МЕТОДА ЗА ОБРАДУ ПРЕДИКАТСКИХ ИСКАЗА НA СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Улфета Маровац, State University of Novi Pazar
Алдина Авдић, State University of Novi Pazar
Нејма Чуљевић, State University of Novi Pazar

УПОТРЕБА ДОКУМЕНТ КАМЕРЕ У НАСТАВИ И ОБУЦИ
Милан Кончар, Универзитет одбране, Војна академија, Београд
Жељко Јокић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд
Добривоје Мутавџић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд
Нинослав Ђуђић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд

ПРИМЕНА 3Д ШТАМПАЧА У НАСТАВИ ИНЖЕЊЕРСКЕ ГРАФИКЕ
Анђелија Митровић, Факултет техничких наука у Чачку
Маја Радовић, Факултет техничких наука у Чачку
Јелена Баралић, Факултет техничких наука у Чачку
Александра Стакић, Факултет техничких наука у Чачку

ТРЕБА ЛИ "УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ" НА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА И ВИСОКИМ ШКОЛАМА?
Зоран Ловрековић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Управљање знањем у економији / Knowledge management in economy

A SURVEY ON INTEROPERABILITY SEMANTIC DATA ONTOLOGIES FOR THE CIRCULAR ECONOMY
Vladimir Mikić, Alfa BK University, Faculty of Information Technologies, Belgrade
Nenad Gligorić, Alfa BK University, Faculty of Information Technologies, Belgrade
Miloš Ilić, Alfa BK University, Faculty of Information Technologies, Belgrade

ПРАЊЕ НОВЦА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА
Сандра Ковачевић, Академија струковних студија, Шабац

ПРИМEНA ЗНAЊA ИЗ ОБЛАСТИ НEУРOМAРКEТИНГA У СAВРEМEНOJ ПРAКСИ КOМПAНИJA
Марија Јовић, Факултет организационих наука, Београд
Јована Медан, Факултет организационих наука, Београд
Јелена Филиповић, Факултет организационих наука, Београд

APPLICATION OF PROCESS APPROACH IN THE FIELD OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
Bojan Vasović, Academy of Applied Studies South Serbia, Leskovac
Dejan Vasović, Faculty of Occupational Safety in Niš
Goran Janaćković, Faculty of Occupational Safety in Niš

УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Јована Копања, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

МОДЕЛ СТВАРАЊА И ПРАКСЕ ЗНАЊА - СПИРАЛНИ SECI МОДЕЛ
Љиљана Лучић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Управљање знањем у осталим областима / Knowledge management in other areas

РОБУСНОСТ ВОДЕНОГ ЖИГА АУДИО СИГНАЛА НА ЕКВИЛАЈЗИНГ РЕАЛИЗОВАН ШЕЛВИНГ ФИЛТРИРАЊЕМ
Бојан Прлинчевић, Академија струковних студија косовско метохијска, Лепосавић
Зоран Миливојевић, Академија техничко васпитачких студија, Ниш

TRANSFORMATION OF COLOR IMAGES INTO MAIN AND BASS MELODY
Zoran Milivojević, Academy of Technical and Educational Studies, Niš
Dragiša Balanesković, Faculty of Arts, Niš
Bojan Prlinčević, Kosovo and Metohija Academy of Applied Studies, Leposavić
Nataša Savić, Academy of Technical and Educational Studies, Niš

АНАЛИЗА ПРАЋЕЊА СТАЊА СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ МАРКОВЉЕВИХ ПРОЦЕСА СА ДИСКРЕТНИМ СТАЊЕМ И ДИСКРЕТНИМ ВРЕМЕНОМ
Данило Микић, Академија струковних студија косовско метохијска - Oдсек Звечан
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Владимир Микић, Алфа БК Универзитет, Факултет информационих технологија, Београд
Владимир Блануша, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду