ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
И ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ФИМЕК

7. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА
ВРЊАЧКА БАЊА, ЈУН 2021.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
AND FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING MANAGEMENT IN NOVI SAD FIMEK

THE 7th CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS
VRNJAČKA BANJA, JUNE 2021.

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-127-2 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА

На 7. Конференцији са међународним учешћем Управљање знањем и информатика представљено је 45 радова пристиглих из земље и иностранства, који су тематски подељени у четири поглавља овог Зборника радова. С обзиром на веома неповољну здравствену ситуацију због пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2, и неизвесности која је пратила организацију Конференције, изузетно смо задовољни одзивом аутора, те им се овим путем захваљујемо, као и рецензентима, техничком тиму и свим запосленима из Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду који су допринели да Конференција буде успешна. Верујемо да ће радови захваљујући квалитету и оригиналности бити примећени и ван конференције. Драго нам је што смо успели да се још једном окупимо, овога пута у Врњачкој Бањи, и надамо се новом сусрету са старим познаницима и новим ауторима наредне године.


Нови Сад, јун 2021.
Др Бранко Савић, проф.
Председник Организационог одбора Конференције


EDITOR’S PREFACE

At the 7thConference with International Participation on Knowledge Management, 45 papers submitted from Serbia and abroad were presented. They are thematically grouped into four chapters of the Proceedings. Considering the very unfavorable health situation due to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, and the uncertainty that accompanied the organization of the Conference, we are extremely pleased with the response of the authors, and we thank them hereby, as well as the reviewers, technical team and all staff members from the Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad, who contributed to the success of the Conference. We believe that the papers, thanks to their quality and originality, will be noticed outside the conference circle. We are glad that we managed to gather once again, this time in Vrnjačka Banja, and we hope for a new meeting with old acquaintances and new authors next year.


Novi Sad, June 2021
Prof. Dr Branko Savić
President of the Organizing Committee of the Conference




САДРЖАЈ / TABLE OF CONTENTS

Управљање знањем у информатици / Knowledge Management in Informatics

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА WEB АПЛИКАЦИЈА ПРИМЕНОМ CORE WEB VITALS
Ненад Којић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Василије Васиљевић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Милена Весић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Наталија Вугделија, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Лука Лукић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд

IMPROVING THE TEACHING PROCESS BY MOVING FROM .NET TO .NET CORE FRAMEWORK
Лука Лукић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Ненад Којић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Миланко Краговић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Милена Весић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Ксенија Лазић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд

ПРИМЕНА NEUROPH РАДНОГ ОКВИРА У УЧЕЊУ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Милош Пејановић, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Вукман Кораћ, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Перица Штрбац, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд

ПРИМЕНА РАДНОГ ОКВИРА DJANGO У АГИЛНОМ ВЕБ ПРОГРАМИРАЊУ
Перица Штрбац, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Вукман Кораћ, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Милош Пејановић, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд

MICROSOFT SQL SERVER AND ORACLE: COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS
Miloš Ilić, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Lazar Kopanja, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Dragan Zlatković, Faculty of Mathematics and Computer Science, Alfa BK University, Belgrade
Milica Trajković, Faculty of Mathematics and Computer Science, Alfa BK University, Belgrade
Dejana Ćurguz, Faculty of Mathematics and Computer Science, Alfa BK University, Belgrade

ПРИМЕНА GOOGLE APPS SCRIPT ЗА РАЗВОЈ ФИТНЕС АПЛИКАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ НАМЕНА
Маша Раденковић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Анђела Тубић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Весна Стојановић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Ненад Петровић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Валентина Нејковић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу

ПРИМЕНА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА СИГУРНОСТИ ПОДАТАКА У СЕРВИСИМА ПАМЕТНОГ ЗДРАВСТВА
Алдина Авдић, State University of Novi Pazar
Улфета Маровац, State University of Novi Pazar
Драган Јанковић, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis

РАЧУНАРСКА ЕТИКА
Љиљана Лучић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

5G МРЕЖА
Биљана Аћимовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

WEB 2 АЛАТИ
Милица Грбић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ АПЛИКАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ
Небојша Андријевић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Петар Васиљевић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Владан Радивојевић, Академија техничких струковних студија Београд

ПРИМЕНА СКРИПТЕ ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА КОНФИГУРИСАЊА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Никола Курбалија, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Горан Зајић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Милан Павловић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Марија Зајегановић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Слободан Чабаркапа, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд

AR-ENABLED MOBILE APPS FOR ROBOT COORDINATION
Nenad Petrović, Faculty of Electronic, University of Niš
Milorad Tošić, Faculty of Electronic, University of Niš
Valentina Nejković, Faculty of Electronic, University of Niš

ANALYSIS OF IOT AND SWARM INTELLIGENCE APPLICATION IN VARIOUS FIELDS
Bojan Vasovic, Academy of Applied Studies South Serbia, Leskovac, Blace department
Goran Janackovic, University of Nis, Faculty of Occupational Safety in Nis
Dejan Vasovic, University of Nis, Faculty of Occupational Safety in Nis

СИМУЛАЦИЈА НАПАДА НА РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ И АНАЛИЗА ПАКЕТА КОРИШЋЕЊЕМ GNS3 И WIRESHARK
Марија Зајегановић, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
Милан Павловић, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
Марко Андрејић, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
Слободан Чабаркапа, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
Никола Курбалија, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Развојни пут ИТ
Зоран Ловрековић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

СLASSIFICATION OF AMBROSIA POLEN USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ON AN IMBALANCED DATA SET
Andrijana Pešić, Faculty of Technical Sciences Čačak




Управљање знањем у инжењерингу / Knowledge Management in Engineering

1. IMPLEMENTATION OF THE SMART PARKING SYSTEM IN THE CITY OF BELGRADE AS PART OF SMART - CITY SUBSYSTEM
Dragan Zlatković, Faculty of Mathematics and Computer Science, Belgrade
Vladimir Mikić, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade
Nebojša Denić, Faculty of Natural Sciences, University of Pristina - Kosovska Mitrovica
Miloš Ilić, Faculty of Information Technology, Alfa BK University, Belgrade

DIGITALIZED MANAGEMENT OF WORKPLACE ACCIDENTS PRECURSORS WITH MOBILE TECHNOLOGIES
Аrso Vukićević, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Маrko Đapan, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Мiladin Stefanović, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Ivan Mačužić, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Marija Sacković, Faculty of Engineering, University of Kragujevac

УТИЦАЈ ДЕБЉИНЕ СЛОЈА 3Д ШТАМПЕ НА ВРЕМЕ ШТАМПЕ ПРИМЕНОМ ШТАМПАЧА ZORTRAX M200 PLUS
Владимир Блануша, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Ненад Станковић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА ГВОЖЂЕПИРИТА КАО ПОЛУПРОВОДНИКА
Бранислав Сантрач, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА 3Д МОДЕЛОВАЊА И АНИМАЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЕНТЕРИЈЕРА
Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ЉУТЊА ВОЗАЧА ТАКСИ ВОЗИЛА
Александар Булајић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Драган Јовановић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Бошко Матовић,Факултет техничких наука, Нови Сад
Мирослав Ћираковић,Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА ТЕРМОВИЗИЈСКИХ КАМЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПРЕГРЕВАЊА
Драгана Тодоровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

IMPACT OF DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES ON DISTRIBUTION NETWORK
Наташа Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранислав Сантрач, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

АНАЛИЗА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ЗАСНОВАНИХ НА УСЛОВИМА ОПТИМАЛНОГ ПРАЋЕЊА СТАЊА СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ МАРКОВЉЕВИХ ПРОЦЕСА
Данило Микић, Академија струковних студија косовско метохијска - Oдсек Звечан
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Владимир Микић, Факултет информационих технологија, Алфа БК Универзитет, Београд
Ненад Станковић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПЕРФОРМАНСЕ MLAGC АЛГОРИТМА ЗА КОРЕКЦИЈУ КВАЛИТЕТА СВЕТЛИХ СЛИКА
Наташа Савић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш
Зоран Миливојевић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш

РОБУСНОСТ ДИГИТАЛНОГ ВОДЕНОГ ЖИГА АУДИО СИГНАЛА НА PHASSER ФИЛТРИРАЊЕ
Бојан Прлинчевић, Академија косовско метохијска
Зоран Миливојевић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, одсек Ниш

MELBS ALGORITHM FOR BACKGROUND BRIGHTNESS BALANCING IN TEXT IMAGES
Zoran Milivojević, Academy of Applied Technical and Preschool Studies, Section Niš
Dijana Kostić, Geonais Niš, Serbia

УГРАДЊА СЕНЗОРА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНАТА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ У ЦИЉУ ЊЕНОГ ПРЕУРЕЂЕЊА У ПАМЕТНУ
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду




Управљање знањем у економији / Knowledge management in economy

УПРАВЉАЊЕ ЛОГИСТИЧКИМ ПРОЦЕСИМА ПОМОЋУ УЧЕЋЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ДОМЕНУ СПРЕЧАВАЊА ЗЛОУПОТРЕБА ПЛАТНИХ КАРТИЦА
Димитрије Солеша, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад
Слободан Живкуцин, Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Нови Сад
Радован Владисављевић, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА И ЗНАЧАЈ ЕДУКАЦИЈЕ КАДРОВА ЗА УСПЕШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ КОМПАНИЈА
Александра Ковачевић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Сања Станисављев, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

A VALUE BASED NETWORK APPROACH FOR CUSTOMER ENGAGEMENT IMPROVEMENT
Đorđe Ćelić, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Zoran Drašković, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Zorica Uzelac,Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Viktorija Petrov, Faculty of Еconomics, University of Novi Sad

МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗА СУПРОТСТАВЉАЊЕ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОМ КРИМИНАЛИТЕТУ
Сандра Ковачевић, Академија струковних студија Шабац

POSLOVNA INTELIGENCIJA U FUNKCIJI KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA
Dragutin Funda, Veleučilište s pravom javnosti “Baltazar Zaprešić”, Zaprešić
Bruna Mišlov, Črešnjevec, Zagreb
Goran Funda, “Magof norme”, j.d.o.o., Zaprešić

RAZMATRANJE POTENCIJALA DECENTRALIZOVANE GLAVNE KNJIGE (DLT) U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MSP)
Љиљана Лучић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Милан Вемић, Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду

КРИВИЧНО ДЕЛО РАЧУНАРСКЕ ПРЕВАРЕ У ЕКОНОМСКОМ КОМПЈУТЕРСКОМ КРИМИНАЛУ И ЗАШТИТА ИНТЕРНЕТ ПОТРОШАЧА
Сандра Ковачевић, Академија струковних студија Шабац

INTEGRATOR ELEMENTS OF MANAGEMENT APPLIED TO THE TECHNICAL SYSTEM OF USING CASINGS IN THE MANUFACTURE OF MEAT PREPARATIONS
Vasile Nagy, POLITEHNICA University Timisoara

КОГНИТИВНА ЛИНГВИСТИКА И ЈЕЗИЧКИ ЗНАК У УПРАВЉАЊУ ПОСЛОВНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА НА НИВОУ ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Јована Копања, Филозофски факултет у Новом Саду
Срђан Димитров, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду




Управљање знањем у образовању / Knowledge management in education

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА
Милена Весић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Миланко Краговић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Ненад Којић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Лука Лукић, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд
Димитрије Борчанин, Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ, ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ, КАРЦИНОГЕНИ И МУТАГЕНИ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

УПОТРЕБА GOOGLE УПИТНИКА У НАУЧНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
Варвара Лазаревић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПРОЦЕСУ СТИЦАЊА ЗНАЊА – ABLETON LIVE
Роберт Фаркаш, Универзитет у Новом Саду
Драган Бороњац, Факултет за дигиталну продукцију, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица

УПОТРЕБА ПРЕНОСНЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ У НАСТАВИ И ОБУЦИ
Милан Кончар, Војна академија, Универзитет одбране Београд
Милоје Илић, Војна академија, Универзитет одбране Београд
Добривоје Мутавџић, Војна академија, Универзитет одбране Београд
Нинослав Ђуђић, Војна академија, Универзитет одбране Београд

НАСТАВА ИЗ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ У ВИРТУЕЛНОМ СВЕТУ SECOND LIFE
Анђелија Митровић, Факултет техничких наука у Чачку
Маја Радовић, Факултет техничких наука у Чачку
Јелена Баралић, Факултет техничких наука у Чачку
Александра Стакић, Факултет техничких наука у Чачку

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНОГ МАСТИЛА У ОНЛАЈН НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Владимир Кузмановић, Математички факултет, Универзитет у Београду
Санда Баљошевић, Основна школа Уједињене нације, Београд

ПРАКТИЧАН РАД СА СТУДЕНТИМА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕДМЕТУ ПОСВЕЋЕНОМ ОПТИМИЗАЦИЈИ ВЕБ САЈТОВА ЗА ПРЕТРАЖИВАЧЕ
Тања Крунић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА ФОРМА И ФИГУРАЛНА ТИПОГРАФИЈА У СИГНАЛИЗМУ КАО ОБЕЛЕЖЈЕ ГРАФОСТИЛИСТИЧКЕ МОДЕРНОСТИ
Јована Копања, Филозофски факултет у Новом Саду
Срђан Димитров, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПАРАМЕТРИ ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛА ВИРТУЕЛНЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Татјана Маринковић, Академија струковних студија Западна Србија, Ужице
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду