ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
И ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ФИМЕК

6. МЕЂУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈА УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА
ЗБОРНИК РАДОВА


THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
AND FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING MANAGEMENT IN NOVI SAD FIMEK

THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS
BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-123-4 | импресум | CIP
Контакт: Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду, тел/факс: 021-4892-511 / 021-4892-515, e-mail: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР

За излагање на VI Међународној конференцији Управљање знањем и информатика прихваћенo је 49 радова, па је овај зборник радова подељен на 5 поглавља: Управљање знањем у информатици, Управљање знањем у економији и менаџменту, Управљање знањем у инжењерству, Управљање знањем у образовању и Управљање знањем у разним областима. Ово је шеста по реду конференција. Као и сваке године, радови су пристигли са разних институција из земље и иностранства. Из године у годину, пристиже све већи број радова, па и ове године можемо са задовољством да констатујемо да је по бројности и квалитету радова превазишла претходно одржане конференције. Томе су првенствено допринели аутори радова, и ми им се овом приликом захваљујемо на квалитетним истраживањима и интересантним анализама. Велику захвалност дугујемо и рецензентима који су својим сугестијама додатно помогли побољшању квалитета радова. Такође се захваљујемо и лицу за техничку припрему које је овом зборнику дало коначну форму. Ове године, зборник је уређен у форми кликабилне веб странице, што ће надамо се, допринети лакшем проналaжењу и цитирању радова аутора.


Нови Сад, јануар 2020.
Програмски одбор


PREFACE

At the 6th International Conference on Knowledge Management and Informatics, 49 papers were accepted for presentation, so this Book of proceedings is divided into 5 chapters: Knowledge Management in Informatics, Knowledge Management in Economics and Management, Knowledge Management in Engineering, Knowledge Management in Education and Knowledge Management in various areas. This is the sixth conference since 2015. As well as every year, the papers came from various institutions from several countries. From year to year, the number of papers is increasing, so we are pleased to note that the number and quality of papers exceed the previously held conferences. This is primarily contributed by the authors of the papers. We thank them for sharing their quality research on this conference. We also owe a great deal of thanks to the reviewers who further helped to improve the quality of the papers. We also thank the technical support team who gave this Book of Proceedings its final form. This year, the Proceedings have been edited in the form of a clickable website, which will hopefully contribute to the easier retrieval and citation of the papers of the authors.


Novi Sad, January 2020
РАДОВИ / PAPERS

Управљање знањем у информатици / Knowledge Management in Informatics

ANALYSIS OF THE TERM INFORMATION TECHNOLOGIES USING SENTIMENT MINING TECHNIQUES
Andrijana Jovičić, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak
Jelena Plašić, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak
Marija Blagojević, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak
Aleksandar Ranković, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak

ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА И МЕРЕЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У СОФТВЕРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Иван Билић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Дејан Шијачић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

СИМУЛАЦИЈА ИНТЕРНЕТ СТВАРИ КОРИШЋЕЊЕМ PACKET TRACER-A
Марија ЗАЈЕГАНОВИЋ, Висока ICT школа
Никола КУРБАЛИЈА, Висока ICT школа
Слободан ЧАБАРКАПА, Висока ICT школа
Милан ПАВЛОВИЋ, Висока ICT школа
Горан ЗАЈИЋ, Висока ICT школа

THE USE OF CHATBOTS ON WEBSITES IN PRACTICE
Tanja Krunić, The Higher Technical Education School of Professional Studies in Novi Sad

APPLIED COMPUTER GRAPHICS: WRENCH VIRTUAL REALITY SIMULATOR
Veljko Aleksić, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac
Vlade Urošević, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac
Dionysios Politis, Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

ЗНАЧАЈ ВЕЛИЧИНЕ БИНОВА ХИСТОГРАМА У АНАЛИЗИ ПОДАТАКА
Вишња Огњеновић, Технички факутет „Михајло Пупин“
Владимир Бртка, Технички факутет „Михајло Пупин“
Ивана Берковић, Технички факутет „Михајло Пупин“
Елеонора Бртка, Технички факутет „Михајло Пупин“

АУТОНОМНА КОНТРОЛА ТОКА RS-485 ИНТЕРФЕЈСА
Владимир Станојевић, Академија Струковних Студија Шабац

ИНТЕРАКТИВНА СОФТВЕРСКА ПЛАТФОРМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ СЕРВИСА
Алдина Авдић, State University of Novi Pazar
Улфета Маровац, State University of Novi Pazar
Драган Јанковић, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis

КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ АЛГОРИТАМА СОРТИРАЊА У ПРОГРАМСКИМ ЈЕЗИЦИМА C#, JAVA И PYTHON
Милош Илић, Факултет информационих технологија, Алфа БК Универзитет, Београд
Лазар Копања, Факултет информационих технологија, Алфа БК Универзитет, Београд
       Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд
Александр Михайлович Недзьведь, Белоруски државни универзитет, Минск, Белорусија
       Институт за информатичке проблеме Националне академије наука Белорусије, Минск, Белорусија
Драган Златковић, Факултет информационих технологија, Алфа БК Универзитет, Београд

ПРИМЕНА ПРОГРАМА STENCYL У ПРЕДМЕТУ РАЧУНАРСКА ГРАФИКА
Перица Штрбац, Висока школа електротехнике и рачунарства
Павле Штрбац, Факултет информатике и рачунарства
Вукман Кораћ, Висока школа електротехнике и рачунарства
Милош Пејановић, Висока школа електротехнике и рачунарства
Вера Петровић, Висока школа електротехнике и рачунарства

ПРОЦЕСИНГ ДИГИТАЛНА ПОСТПРОДУКЦИЈА И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА
Роберт Фаркаш, Универзитет у Новом Саду
Драган Бороњац, Универзитет Едуцонс, Факултет за Дигиталну Продукцију
Управљање знањем у инжењерингу / Knowledge Management in Engineering

THE CUTTING TRIBOSYSTEM IN THE CURRENT ENGINEERING CONTEXT
Alina Bianca POP, SC TECHNOCAD SA
Costel CEOCEA, University of Bacău
Aurel Mihail TITU, University of Sibiu / The Academy of Romanian Scientists

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА – ПРИМЕНA ГРАФИЧКИХ АПЛИКАЦИЈА
Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија у НС

МОГУЋНОСТИ 3Д ШТАМПЕ ПРИМЕНОМ ШТАМПАЧА ZORTRAX M200 PLUS
Владимир БЛАНУША, Висока техничка школа струковних студија Нови Сад
Александар ЂУРКОВИЋ, Неопланта Нови Сад

ПРЕДИКЦИЈА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Кнежевић Драгана, Академија струковних студија Западна Србија, Висока школа струковних студија Ужице
Благојевић Марија, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак
Александар Ранковић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак

METOДA ДИJAГНOСTИКE СЛOЖEНИХ TEХНИЧКИХ СИСTEMA, ЊИХOВO OДРЖAВAЊE И ПРOГНOЗA СTAЊA
Нeнaд Jaњић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Дaнилo Mикић, Висока техничка школа струковних студија Звечан
Брaнкo Сaвић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Вaсиљкa Mикић, Педагошки факултет Јагодина

ТРАНСФЕР БОЈА ИЗМЕЂУ СЛИКА ПРОЦЕСИРАЊЕМ БОЈА У ПРОСТОРУ БОЈА
Зоран Миливојевић, Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш

ФАБРИКАЦИЈА НАМОТАНОГ КОНДЕНЗАТОРА КОРИШЋЕЊЕМ ПРОВОДНОГ АBS КОМПОЗИТНОГ ФИЛАМЕНТА У ТЕХНОЛОГИЈИ 3Д ШТАМПЕ
Александар Менићанин, Институт за мултидисциплинарна истраживања
Љиљана Живанов, Факултет техничких наука
Нелу Блаж, Факултет техничких наука
Милица Кисић, Факултет техничких наука
Чедо Жлебич, Факултет техничких наука

ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У МОДЕЛУ ПАМЕТНЕ КУЋЕ
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Наташа Петровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

АНАЛИЗА УТИЦАЈА ВИБРАТА НА КВАЛИТЕТ ЕКСТРАКОВАНОГ ВОДЕНОГ ЖИГА
Бојан Прлинчевић, Висока техничка школа струковних студија Звечан
Зоран Миливојевић, Висока техничка школа струковних студија Niš

КАРАКТЕРИСТИКЕ АУТОИНДУСТРИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОМОБИЛА И БИРАЧА БРЗИНА ЗА АУТОМАТСКИ МЕЊАЧ
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Милан Бабић, Специјалиста машинског инжењерства
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Ненад Станковић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРОЈЕКТОВАЊЕ АЛАТА ЗА БРИЗГАЊE ПЛАСТИКЕ У AUTODESK INVENTORU
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Саша Тојагић, СПОНС
Ненад Станковић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ КОРИСНОСТИ У ПРОЦЕСУ ВРЕДНОВАЊА И ИЗБОРА ВАРИЈАНТИ
Петра Балабан, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Срђан Б. Станојковић, Висока школа струковних студија-Београдска политехника

УТИЦАЈ ПРИКЉУЧЕЊА ВЕЛИКОГ БРОЈА ДИСТРИБУИРАНИХ ИЗВОРА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ И ПРЕГЛЕД СОФТВЕРСКИХ АЛАТА ЗА ЊИХОВО УПРАВЉАЊЕ
Наташа Петровић, Бисока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Божо Илић, Бисока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРИМЕНА СТРУКОВНИХ СТАНДАРДА У ФУНКЦИЈИ МЕНАЏМЕНТА ЗНАЊА ГРАФИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Срђан Б. Станојковић, Висока школа струковних студија – Београдска политехника
Петра Балабан, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Јелена Божовић, Виши организатор за послове стандардизације

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ФАБРИКАЦИЈА СЕНЗОРА ВЛАЖНОСТИ НА БАЗИ НАНОЧЕСТИЧНОГ БАКАР ОКСИДА У АДИТИВНОЈ ТЕХНОЛОГИЈИ
Чедо Жлебич, Факултет техничких наука
Нелу Блаж, Факултет техничких наука
Милољуб Луковић, Институт за мултидисциплинарна истраживања
Милица Кисић, Факултет техничких наука
Љиљана Живанов, Факултет техничких наука
Управљање знањем у економији / Knowledge management in economy

UPRAVLJANJE ZNANJEM - ČIMBENIK POSLOVNOG USPJEHA PODUZEĆA
Dragutin Funda, Veleučilište s pravom javnosti “Baltazar Zaprešić"
Kristina Vrančić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima
Goran Funda, “Magof norme”, j.d.o.o.

APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF BUSIENESS – THE EXAMPLE OF HOTEL INDUSTRY
Nena Tomović, Faculty for economy and engineering management
Miloš Arsić, Faculty for economy and engineering management
Ištvan Bodolo, Faculty for economy and engineering management
Filip Bodolo, Faculty for economy and engineering management

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА
Сандра Лукић, Академија струковних студија Шабац

THE ROLE OF DATA MININIG IN CREATING SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY
Sara Gračić, University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica

ИНФОРМАЦИОНИ МОДЕЛ ВИРТУЕЛНЕ ПРОИЗВОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Зоран Ловрековић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Управљање знањем у образовању / Knowledge management in education

BENCHMARKING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Emilia Suzana POP, College I.C.Bratianu, Romania
Viorica BAESU, College I.C.Bratianu, Romania
Dumitru MNERIE, POLITEHNICA University Timisoara, Romania

ЈЕДАН ПОГЛЕД НА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ У МО И ВС
Драган Стевановић, Универзитет одбране у Београду
Дејан Ранђеловић, Универзитет одбране у Београду
Дејан Николић, Генералштаб ВС, Гарда
Сибила Петењи Арбутина, Висока техничка Школа струковних студија у Новом Саду
Милорад Петронијевић, Универзитет одбране у Београду

PАЗВОЈ ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ ТИПА MASTER-DETAIL – ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА У ОБРАЗОВАЊУ
Горан Гецин, Технички факутет „Михајло Пупин“
Љубица Кази, Технички факутет „Михајло Пупин“
Вишња Огњеновић, Технички факутет „Михајло Пупин“
Ивана Берковић, Технички факутет „Михајло Пупин“

ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ КАО АЛАТ ЗА Е-УЧЕЊЕ:ПРЕГЛЕД И ФОКУС ЗА БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА
Драган ЗЛАТКОВИЋ, Алфа БК Универзитет, ФМРН, Београд
Небојша ДЕНИЋ, Универзитет у Приштини, ПМФ, К. Митровица
Милена ПЕТРОВИЋ, Универзитет у Приштини, ПМФ, К. Митровица
Милош ИЛИЋ, Алфа БК Универзитет, ФИТ, Београд

ПРИМЕНА FUZZY ЛОГИКЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРЕДМЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Милош Пејановић, Висока школа електротехнике и рачунарства Београд
Перица Штрбац, Висока школа електротехнике и рачунарства Београд
Вукман Кораћ, Висока школа електротехнике и рачунарства Београд
Вера Петровић, Висока школа електротехнике и рачунарства Београд

ПРИМЕНА МЕНАЏМЕНТА РИЗИКОМ У НАСТАВНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Ненад Ковачевић, Војна академија/Универзитет одбране
Александра Стоиљковић, Економски факултет/Универзитет у Новом Саду
Драгиња Влк, Војна академија/Универзитет одбране
Антонио Мак, Војна академија/Универзитет одбране
Управљање знањем у осталим областима / Knowledge management in other areas

ГРЕШКЕ И ПРЕКРШАЈИ КОЈИ ДОВОДЕ ДО НЕЗГОДА КОД БИЦИКЛИСТА
Александар БУЛАЈИЋ, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Драган ЈОВАНОВИЋ, Факултет техничких наука
Бошко МАТОВИЋ, Факултет техничких наука
Милош ПЉАКИЋ, Факултет техничких наука
Мирослав ЋИРАКОВИЋ, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

USING ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL AND EMERGENCY MANAGEMENT
Bojan Vasović, Academy for Applied Studies – Blace Department

ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS VIA LEAN MANUFACTURING
Bratimir NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Dejan VASOVIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Petra TANOVIC, Higher Education Technical Schoolof Professional Studies
Nenad NESIC, Facultyof Agriculture, University in Pristina
Luka NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА АЛГОРИТАМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ КОНТРАСТА СЛИКА
Наташа Савић, Академија теничко-васпитачких струковних студија, Ниш
Зоран Миливојевић, Академија теничко-васпитачких струковних студија, Ниш

ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESMENT OF HYDROPOWERPLANT
Nenad NESIC, Faculty of Agriculture, University in Pristina
Petra TANOVIC, Higher Education Technical Schoolof Professional Studies
Bratimir NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Luka NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis

УПРАВЉАЊЕ НАВИКАМА У ИСХРАНИ ПРИ РАДУ СА РАЧУНАРИМА
Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

LIFELONG LEARNING IN THE TRAINING STRUCTURE OF THE DISASTER MANAGEMENT TRAINING CENTRE OF HUNGARY (DMTC), PARTICULARLY IN THE FIELD OF FIRE PROTECTION VOCATIONAL TRAINING
Róbert Müller, Disaster Management Training Centre Hungary

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ У ОБЛАСТИ КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА КАО ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ONE ASPECT OF THE USE OF ROBOTIZED FIGHTING SYSTEMS IN MILITARY OPERATIONS
Miroslav Terzić, University of Defense, School of National Defense
Danilo Đekić, University of Defense, School of National Defense
Zoran Jekić, University of Defense, School of National Defense

АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У КОНТЕКСТУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ И УСЛОВА РАДА
Варвара Лазаревић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

ПРОРАЧУН ВРЕМЕНА ЕВАКУАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА PATHFINDER
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Ивана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Татјана Божовић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Драгана Тодоровић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Драгана ЂУРИЋ, Академија пословних струковних студија Београд
Јелена РИСТИЋ, Академија пословних струковних студија Београд

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND ENERGY EFFICIENCY OF THERMAL POWER PLANT
Luka NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Petra TANOVIC, Higher Education Technical School of Professional Studies
Bratimir NESIC, Faculty of Occupational Safety, University in Nis
Nenad NESIC, Faculty of Agriculture, University in Pristina